Dataskyddspolicy

Information om Behandling av Personuppgifter enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan förbindas med till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vad är känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. I Sverige har Datainspektionen det uppdraget. Besök deras webbplats, där kan du anmäla klagomål samt hitta mer information som uppdateras regelbundet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

En fysisk eller juridisk person som bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Destination Invest i Göteborg AB, org. nr 559369-5256, med adress c/o GU VENTURES AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter när du:

  • kontaktar oss via våra digitala kanaler
  • när du besöker våra arrangemang
  • väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev
  • kommunicerar med oss via e-post
  • har ett, eller har haft, avtal med oss som vi behöver för att fullgöra våra juridiska åtaganden
  • är anställd hos Destination Invest i Göteborg AB eller av Destination Invest i Göteborg AB för t. ex ett konsultuppdrag

Hur behandlar vi dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder används vid behandling?

Laglig grundAVTAL och RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.

Kategorier av personuppgifter
Namn, Företag/organisation, Personnummer/organisationsnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Andra nödvändiga personuppgifter kan komma att behövas för att avtalet ska gälla.

Lagringsperiod: Så länge avtalet är giltig och inom ramen för tid som det ska sparas efter att avtalet slutar gälla.  Då det finns andra lagar som gäller t. ex bokföringslagen sparas personuppgifter under den tid som framgår av lagen, t.ex i  7 år.

Personuppgifter används endast i enighet med vad som är avtalat. För andra syften krävs ett aktivt samtycke.

Laglig grund:  BERÄTTIGAT INTRESSE. För att kunna genomföra och hantera deltagande vid event/utbildningar och för att kunna skicka ut nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter
Namn, Företag/organisation, Titel
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.
Ev allergier och kostpreferenser (för att kunna beställa anpassad kost vid eventet) – sparas dock bara under tiden eventet pågår, sparas aldrig i vårt CRM-system.
Andra uppgifter kan förekomma som är nödvändiga vid det specifika envetet.

Lagringsperiod:
Om du inte har påvisat intresse för våra event/utbildningar, etc. under 12 månader tar vi bort dig från våra register.  Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration

Personuppgifter används endast i enighet med det som vi anser kan falla inom ramen för berättigat intresse. För andra syften krävs ett aktivt samtycke.

Laglig grund: SAMTYCKE. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vår rätt till behandling av dina personuppgifter och din rätt att få ta del av information som du är intresserad av.
Du kan komma att lämna ditt samtycke framöver i de fall vi inte har ett avtal med dig och då det är oklart om berättigat intresse gäller.
Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken du som lämnar personuppgifter – efter att ha fått information – godtar behandlingen av personuppgifter om dig själv. Skriftligt eller muntligt samtycke gäller.

Kategorier av personuppgifter:
Namn, Företag/organisation, Titel
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Andra uppgifter kan förekomma som är nödvändiga vid det specifika ändamålet

Lagringsperiod:
Du kan när som helst återkallar ditt samtycke, om det inte finns andra hinder för det. Vi tar bort dina uppgifter när syfte för samtycke upphör.
Personuppgifter används endast för det ändamålet som samtycke gäller för.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Cookies
Destination Invest’s webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplatsen.

Kontakta oss
Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter och
cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@destinationinvest.se


Innehåll