VÅR VISION

Destination Invest binder samman investerarnas krafter med entreprenörernas och det lokala ekosystemet, för att skapa nästa generation förebilder.

Genom att investera i dessa områden bidrar vi med att göra staden mer attraktiv och konkurrenskraftig, samtidigt som det bidrar till en mer inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Vi brinner för att boosta den outtömda potentialen hos underrepresenterade grundare som inte har tillgång till slutna homogena investerarnätverk.

Bakgrund

Destination Invest är ett initiativ från Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtiden koncernen och GU Ventures, som i samarbete med Business Region Göteborg gått samman för att skapa ett investmentbolag som ska bidra till en lönsam och samhällsnyttig tillväxt i områden där entreprenörer har svårt att hitta riskvilligt kapital. Initiativet ska ses som en grundplåt där även nya investerare med samma övertygelse om att områden som Bergsjön, Biskopsgården, Tynnered, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet är hem för en outnyttjad källa av innovation och företagande. Särskilt intressant är att stödja personer som befinner sig i ett mellanförskap och saknar det nätverk och det kapital som krävs för att lyckas med sitt företag.

Vad vi vill uppnå

Vårt övergripande syfte är att driva samhällsförändring genom att investera i företag som är verksamma i områden med stor potential. Genom att fokusera på dessa områden hoppas Destination Invest kunna bidra till en långsiktig och hållbar utveckling som gynnar hela samhället, inklusive de som traditionellt sett har haft svårt att få tillgång till kapital och resurser.

INITIATIVTAGARE

Styrelse

Marie Osberg

Styrelsordförande

Klementina Österberg

Styrelseledamot

Gabriel Ghavami

Styrelseledamot

Emma Rozada

Styrelseledamot

Arta Mandegari

Styrelseledamot

Salman Eskandari

Styrelseledamot

Mats Torring

Styrelseledamot

För entreprenörer

Vi söker entreprenörer med idéer och företag

Destination Invest investerar i entreprenörer och företag i utvalda områden. Vi ser oss inte bara som en finansiell investerar, utan som en engagerad partner som är dedikerad till framgången för de företag som vi investerar i. Detta inkluderar att erbjuda mentorskap och ett bredd nätverk av rådgivare, experter, investerare och marknadsexponering. 

Destination invest söker främst entreprenörer med idéer och företag som uppfyller följande kriterier:

Har du en idé och behöver startkapital?

Skicka in din affärsidé till oss!

Huvudpartners

Våra partners är med och stöttar entreprenörer med rådgivning, mentorskap och operationellt stöd åt bolagen i vår portfölj.

Bli partner till Destination Invest